IAPLC

IAPLC to skrót od The International Aquatic Plants Layout Contest – najbardziej prestiżowego konkursu akwarystycznego dla pasjonatów Nature Aquarium. Konkurs jest organizowany od 2001 aż do dnia dzisiejszego. Organizatorem konkursu jest...