Biotope Aquarium Design Contest 2014

 

Od 1 lipca do 31 sierpnia można zgłaszać swoje biotopowe akwaria do konkursu Biotope Aquarium Design Contest 2014. Między 5, a 25 września jury dokona oceny nadesłanych prac. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 1 października. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału w finale, który odbędzie się w Sankt Petersburgu podczas wystawy ZooSphere  w dniach 26-29 listopada 2014 roku. Finalistom z innych miast i krajów zostanie zapewniony nocleg oraz 200 euro na dojazd. Pula nagród w konkursie to 2400 euro, a rywalizacja będzie się toczyła w czterech kategoriach takich jak Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka, Eurazja, Australia i Oceania.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie organizatora http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2014.