Podłoże ADA

Dobór odpowiedniego typu Power Sand

W akwarium naturalnym podłoże odpowiednie do hodowli roślin lub stworzenia naturalnych warunków jest tworzone poprzez połączenie różnych substratów. Z tego powodu wśród produktów Nature Aquarium Goods znajduje się szeroka gama podłoży. Podłoża można ogólnie podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa składająca się z Power Sand i dodatków do podłoża (np. Bacter 100), które służą do stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi bakterii w podłożu. To jest grupa, która sprawia, że rośliny rosną zdrowo i pozwalają pielęgnować atrakcyjnie wyglądające Akwarium Naturalne przez długi czas. Seria Power Sand składa się z dwóch produktów Power Sand i Power Sand Special, różniących się od siebie ilością składników odżywczych, z których każdy jest dostępny w trzech różnych grubościach ziarna (S, M i L). Power Sand Special zawiera więcej składników odżywczych niż Power Sand oraz zawiera również Bacter 100 oraz Clear Super. Bacter 100 dostarcza niezbędnych bakterii do podłoża, a Clear Super służy dla nich jako pożywka. Dodatki te są zawarte w Power Sand Special pomagają skutecznie redukować nadmiar materii organicznej. Dzięki tym dodatkom, Power Sand Specjal wykazuje znakomitą skuteczność w przypadku roślin, takich Echinodorus oraz Cryptocoryne, które energicznie wchłaniają substancje odżywcze za pośrednictwem systemu korzeniowego. Nadmiar materii organicznej może mieć niekorzystny wpływ na filtr w początkowym etapie rozwoju akwarium. Dlatego Power Sand jest lepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy instalujemy nowy filtr w zakładanym akwarium. Z drugiej strony Power Sand Special jest lepszy w przypadku aranżacji planowanej na dłuższy czas, lub gdy dysponujemy dojrzałym filtrem. Power Sand Special jest żyźniejszy niż Power Sand, sprzyja efektywnemu rozwojowi bakterii, a składniki odżywcze zawarte w nim są dłużej uwalniane niż w przypadku Power Sand. W związku z tym należy zauważyć, że połączenie Power Sand Special oraz roślin lubiących cień takich jak Cryptocoryne stwarza idealne warunki do długotrwałej pielęgnacji aranżacji. Wielkość ziarna Power Sand powinna być dobierana w zależności do wysokości akwarium. Większy i głębszy zbiornik, to większe ciśnienie hydrauliczne na podłoże. Najmniejszej wielkości ziarna typu S, rzadko zbijają się w małych 60-cio centymetrowych zbiornikach, gdzie ciśnienie hydrauliczne jest mniejsze. W głębszych, większych akwariach Power Sand tej frakcji może się stopniowo zbijać z powodu większego ciśnienia hydraulicznego. Szanse na zbicie substratu jest mniejsze w przypadku Power Sand o większej gradacji. Dlatego, Power Sand o większej granulacji zaleca się do głębokich akwariów. Jak wspomniano powyżej, podłoża z serii Power Sand dobiera się do akwarium pod względem roślin jakie mają być posadzone, stanu filtra i wysokości słupa wody.

Charakterystyka podłoży Aqua Soil

Na Power Sand należy wsypać na dno akwarium substrat z serii Aqua Soil zgodnie ze standardową procedurą przygotowania podłoża w Akwarium Naturalnym. Wśród podłoży z linii Aqua Soil, które wytwarzane są z naturalnej gleby, najbardziej popularny jest Aqua Soil Amazonia. Aqua Soil Amazonia wykonana jest z czarnej ziemi, bogatej w związki organiczne i azot, które są niezbędne do prawidłowego rozwijania się roślin. Aqua Soil Amazonia daje ogromne korzyści i jest doceniana jako najlepsze podłoże pozwalające na szybki wzrost roślin oraz zmniejszające ryzyko niepowodzenia. Istnieje oczywista różnica w szybkości wzrostu roślin między poprzednim systemem podłoży na bazie naturalnego piasku rozsypywanego na Power Sand i obecnie stosowanej metodzie przy użyciu połączenia Power Sand i Aqua Soil Amazonia. Aqua Soil Amazonia zawiera humus, powstający w procesie rozpadu roślin, któremu zawdzięcza ciemno brązowy kolor. Zawartość humusu w podłożu Aqua Soil Amazonia jest jego jedną z największych zalet. Powoduje on zwiększoną aktywność bakterii i stymuluje wzrost korzeni. Pomaga również zachować w dobrym stanie funkcje fizjologiczne ryb, jednocześnie wzmacniając ich ubarwienie. Te zalety powodują, że Aqua Soil Amazonia jest podstawowym produktem z szerokiej gamy materiałów wykorzystywanych przy zakładaniu Akwarium Naturalnego. Uwalnianie związków humusowych z podłoża może spowodować zabarwienie wody na kolor żółtawy lub brązowawy. Zabarwienie będzie mniej widoczne, kiedy całe podłoże będzie gęsto obsadzone roślinami. Żółty odcień wody może być łatwo usunięty poprzez podmianę wody oraz przy użyciu węgla NA Carbon. Z drugiej strony, jest to problem trudny do rozwiązania, gdy podłoże Aqua Soil Amazonia jest odkryte, nie obsadzone roślinami i jest wystawione na działanie wody wylatującej z filtra. W takich okolicznościach substancje humusowe, substancje organiczne oraz azot wypłukiwane są z podłoża do wody i powodują problemy, takie jak mętna woda spowodowana unoszącymi się w wodzie bakteriami żywiącymi się związkami organicznymi lub zielona woda spowodowana glonami, które żywią się związkami azotowymi. Aby zapobiec tego rodzaju problemom należy od samego początku obsadzać akwarium roślinami w odpowiedniej ilości oraz startować akwarium zgodnie z zaleceniami, które są opisane w dalszej części tego artykułu. Produkty z serii Aqua Soil mają tendencję do zakwaszania wody, z powodu użycia naturalnej gleby jako podstawowego składnika. Jednak Aqua Soil Amazonia jest wyjątkiem. Na parametry wody w akwarium z Aqua Soil Amazonia wpływa głównie woda stosowana do podmiany. Jeśli woda wodociągowa lub innego typu woda dodawana do akwarium ma wysoki poziom pH, lub inny materiał, który może podnieść pH, taki jak handlowo dostępny węgiel aktywny jest używana jako materiał filtracyjny, woda akwarium z Aqua Soil Amazonia może wykazać wzrost poziomu pH. Jeśli chcesz, utrzymać niski poziom pH za pomocą podłoża, najlepsze będą Aqua Soil Africana i Malaya, których podstawowym składnikiem są wysoce kwaśne gleby, lecz nie nie są tak dobre pod kontem hodowli roślin, jak Aqua Soil Amazonia. Africana i Malaya są optymalne dla roślin wymagających niskiego pH oraz niskiej twardości węglanowej (KH) lub w przypadku hodowania ryb wymagających takich parametrów. Zaleca się wybór podłoża najlepiej odpowiadającego wymaganiom.

Tworzenie naturalnego wrażenia przy pomocy piasków dekoracyjnych

Podłoże składające się z Power Sand i Aqua Soil wykańcza się na pierwszym planie cienką warstwą Aqua Soil Powder, który ma nadać ostateczny szlif. Takie wykończenie pozwala małym roślinom na pierwszy planie łatwo zatopić cienkie korzenie w podłożu Aqua Soil Powder, które ma drobniejsza granulację niż zwykły rodzaj Aqua Soil. Innym celem zastosowania Aqua Soil Powder jest nadanie ciekawszego wyglądu podłożu na pierwszym planie, które pozostaje częściowo widoczne nawet po rozrośnięciu się roślin. W przypadku, gdy podłoże na pierwszym planie ma być bez roślin, zamiast Aqua Soil Amazonia, które jest przeznaczone pod rośliny stosowane są piaski dekoracyjne. Seria Layout Sand składa się z podstawowych piasków Colorado Sand i Sarawak Sand, oraz dodatkowych Congo Sand i Sand Mekong. Wszystkie piaski są naturalne i nie są przeznaczone do uprawy roślin. Jednym z celów zastosowania piasków dekoracyjnych jest stworzenie pierwszego planu, który może być łatwo utrzymywany przez długi czas. Zrównoważony wygląd aranżacji, który jest wolne od uczucia ucisku można osiągnąć przez utrzymanie pierwszego planu możliwie najmniejszej grubość. Kiedy Power Sand i Aqua Soil są używane jako podłoże, pierwszoplanowe rośliny, takie jak Glossostigma rośną szybciej i pierwszy plan może stać się zbyt gruby jeśli rośliny te nie są często przycinane. Z drugiej strony, dzięki zastosowaniu cienkiej warstwy piasku kosmetycznego pierwszy plan można utrzymać łatwo, bez częstego przycinania i przesadzania roślin. Na tej podstawie, można zauważyć, że użycie piasku dekoracyjnego pozwala na długotrwałe prowadzenie aranżacji. Wykorzystanie piasku dekoracyjnego na pierwszym planie sprawia, że piasek musi być wyraźnie oddzielony od reszty substratu od środkowej i tylnej części, gdzie mają zostać posadzone rośliny. Najwygodniejszym materiałem do tego celu jest arkusz tektury. Najpierw pasek kartonu przycięty do odpowiedniej długości przykładamy wzdłuż wcześniej wyznaczonej granicy. W tym momencie, przegroda będzie stać stabilnie, jeśli jest podparta przez odpowiedniej wielkości kamienie, umieszczone po obu stronach kartonu. Podczas wsypywania podłoża, należy w pierwszej kolejności rozsypać Power Sand i dodatki, takie jak Bacter 100 i Clear Super na obszarze, na którym ma być rozsypane podłoże Aqua Soil. Następnie, wsypujemy na dno piasek dekoracyjny i Aqua Soil. W pierwszej kolejności należy rozsypać podłoża wzdłuż przegrody, dzięki czemu pozostanie ona stabilna. Gdy przegroda jest stabilna można usunąć podtrzymujące ją kamienie. Kamienie zostawione w podłożu mogą utrudniać sadzenie roślin. Podłoże z przodu należy wyrównać taki sposób, aby było jak najcieńsze, a jego grubość na styku piasku dekoracyjnego i Aqua Soil umożliwiało posadzenie roślin. Jeśli jest różnica w poziomie podłoży po obu stronach przegrody, podłoże może częściowo przesypać się i nie będzie wyraźnie oddzielone. Należy upewnić się patrząc boku, że poziom podłoży, po obu stronach przegrody jest taki sam, a podłoża tworzą podobny kąt nachylenia. Jeśli nachylenie jest przesadnie łagodne, możliwe, że warstwa piasku dekoracyjnego jest zbyt gruba lub warstwa Aqua Soil jest zbyt cienka. Jeśli wszystko jest w porządku można usunąć przegrodę. Następnie, układamy wzdłuż linii styku piasku dekoracyjnego i Aqua Soil kamienie, które zapobiegną przesypywaniu się Aqua Soil na piasek dekoracyjny.

Uwagi dotyczące zakładania akwarium

Kiedy dno zbiornika zostało wypełnione podłożem według zaleceń podanych powyżej, wylewamy do akwarium wodę do poziomu, w którym podłoże jest ledwo zanurzone, co ułatwia sadzenie roślin. W przypadku dużych zbiorników, takich jak te w Nature Aquarium Gallery wodę nalewa się za pomocą węża zakończonego zraszaczem podłączonego do kranu. Sposób ten nie może być użyty w przypadku małych zbiorników lub w przypadkach, gdy woda nie może być nalewana za pomocą węża. W takiej sytuacji zaleca się umieszczenie torebki foliowej na podłożu i powolne wylewanie na nią wody z pojemnika. Niezależnie od wybranej metody, mętna woda zgromadzona w zbiorniku po posadzeniu roślin powinna być odessana i uzupełniona czystą wodą, zanim zbiornik zostanie napełniony do końca. Proces ten może odbywać się jednocześnie poprzez spuszczanie mętnej wody i dolewanie czystej w tym samym momencie. Przyczyną mętnej wody jest pył i cząstki ziemi z podłoża Aqua Soil i niewypłukany brud z piasku. Nieodessana, mętna woda może prowadzić do zakwitu pierwotniaków lub zielonej wody spowodowanej nadmiarem materii organicznej lub azotu w wodzie. Ważne jest, aby woda w zbiorniku była czysta zanim uruchomimy filtr. Niektórzy, aby mieć dojrzały filtr, uruchamiają filtrację przed posadzeniem roślin. Może to spowodować zmętnienie lub zabarwienie wody z powodu unoszących się w niej drobnych cząstek ziemi i uwalniającego się humusu z odsłoniętego podłoża. Podczas zakładania nowego akwarium, zaraz po przygotowaniu podłoża zaleca się obsadzenie go odpowiednią ilością roślin w taki sposób, aby cała powierzchnia dna w krótkim czasie została porośnięta przez rośliny. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku problemów z mętną lub zabarwioną wodą.

Źródło : Aqua Journal

[products ids=’6772,2341,6416,3216′]

Free Porn Sex xxx