Dzięki uprzejmości Pawła Iglewskiego możemy Wam zaprezentować jak wyglądało od kuchni zakładane przez Radka Baszaka ryuboku oraz iwagumi Pawła Iglewskiego.