Bakterie odpowiadające za redukowanie szkodliwych związków amoniaku do azotynów, a w następnej kolejności do azotanów, które są przyswajane przez rośliny. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebują tlenu stąd często są nazywane bakteriami tlenowymi. W akwariach występują w filtrze oraz podłożu. Do bakterii nitryfikacyjnych zaliczamy bakterie z rodzaju Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrosococcus, Nitrosolbus, Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrospira. Bakterie nitryfikacyjne w akwarium odpowiadają biologiczne oczyszczanie wody, czyli za filtrację biologiczną. Do stworzenia odpowiednich warunków do ich rozwoju i funkcjonowania muszą być użyte bardzo porowate media filtracyjne, co zapewni odpowiednio dużą powierzchnię na której będą mogły się kolonizować bakterie.

Pokrewne hasła