Strefy beztlenowe to zjawisko spotykane między innymi w akwariach. Zazwyczaj są to ubogie w tlen lub całkowicie ich pozbawione obszary w podłożu. Mają niekorzystny wpływ na funkcjonowanie bakterii nitryfikacyjnych, które są odpowiedzialne za redukowanie związków amonowych (NH3/NH4) do azotynów (NO2), a w następnej kolejności do azotanów (NO3). Azotany są wykorzystywane przez rośliny i nie są tak szkodliwe dla żywych organizmów, jak azotyny i związki amonowe. Bakterie nitryfikacyjne, które w akwarium kolonizują podłoże oraz media filtracyjne, w tym procesie potrzebują odpowiedniej ilości tlenu, właściwej temperatury, podłoża i pożywki, aby w sposób efektywny spełniać swoje zadanie.
Umieszczenie porowatego substratu  pod podłożem jest świetnym rozwiązaniem problemu. Substrat taki, jako naturalny materiał o dużej porowatości zapewni bardzo dużą powierzchnię dla osiedlających się na nim bakterii. Należy dobrać odpowiednią do wysokości akwarium granulację takiego substratu. W wyższych zbiornikach jego granulki powinny być większe, co zapobiega zbijaniu się tego materiału na skutek naporu wody na dno oraz poprawia cyrkulację wody w podłożu, dzięki czemu tlen będzie tam obecny. Przy zakładaniu akwarium nie zaszkodzi posypać dno i sam sam substrat niewielką ilością sproszkowanego węgla aktywnego, takiego jaki stosowany jest często jako wkład filtracyjny. Węgiel jest doskonałą pożywką dla bakterii i w początkowej fazie przyśpiesza ich rozwój. Warto również zaszczepić podłoże bakteriami, posypując lub rozlewając na na substrat gotowy, specjalny preparat bakteryjny. Wspomniane czynności należy wykonać przed wsypaniem właściwego podłoża granulowanego, żwiru lub piachu.

Related Entries

Free Porn Sex xxx