CO2 low level

Drop checker inaczej nazywany indykatorem CO2 służy do określenia przybliżonej zawartości CO2 w wodzie. Można to stwierdzić na podstawie koloru płynu, którym wypełnia się drop checker. Kolor niebieski świadczy o zbyt niskiej ilości CO2. Kolor zielony wskazuje właściwy poziom CO2, a kolor żółty o zbyt dużej ilości CO2 w wodzie.

Related Entries