Krzemiany (SiO2)

Krzemiany pojawiają się w wodzie poprzez erozję skał krzemianowych. Nieszkodliwe dla zdrowia krzemiany nie są w szczególny sposób kontrolowane i ograniczane w wodzie wodociągowej. Zawartość krzemianów w wodzie zależy w dużym stopniu od regionu.

W akwarium nadmiar krzemianów powoduje, że pojawiają się okrzemki, a objawia się to w postaci brązowego nalotu na szybach, dekoracjach i roślinach.

Okrzemki

Related Entries