Okrzemki

Okrzemki to jednokomórkowe glony występujące w akwariach. Wyglądem przypominają brązowy pył osadzający się na szybach, skałach, korzeniach i roślinach. Ich rozwój jest spowodowany dużą zawartością krzemianów (SiO2) w wodzie i najczęściej można je spotkać w świeżych akwariach z mocnym oświetleniem. Osadzające się na roślinach okrzemki utrudniają im przeprowadzenie w prawidłowy sposób procesu fotosyntezy.

Z jakich powodów się pojawiają?

  • Duża zawartość krzemianów w wodzie
  • Twarda woda z duża ilością mineralnych
  • Niski zawartość tlenu w wodzie
  • słaba filtracja i cyrkulacja wody
  • zbyt mocne oświetlenie w świeżych akwariach

Można je zwalczać częstymi podmianami wody oraz zastosowaniem wkładów redukujących krzemiany. Doskonale z okrzemkami radzą sobie otoski.

Warto wspomnieć, że te glony mogą się nie pojawić w akwarium nawet przy dużej zawartości krzemianów w wodzie jeśli poziom fosforanów będzie niski.

Okrzemki

Okrzemki

Pokrewne hasła