Krzemiany

Krzemiany (SiO2) Krzemiany pojawiają się w wodzie poprzez erozję skał krzemianowych. Nieszkodliwe dla zdrowia krzemiany nie są w szczególny sposób kontrolowane i ograniczane w wodzie wodociągowej. Zawartość...