W akwarystyce epifitami nazywamy rośliny, które przystosowały się do życia i rozwoju przyczepione do kamieni, korzeni lub innych roślin. W przypadku porastania innych roślin nie prowadzą one pasożytniczego trybu życia i odżywiają się samodzielnie bez szkody dla podłoża do którego jest przyczepiona. Zazwyczaj są to rośliny, które posiadają sztywne łodygi i odporne na uszkodzenia liście. Do epifitów zaliczamy Anubiasy, Bolbitisy, Bucephalandry i Microsoria.

Anubias nana petite

Anubias nana petite

Related Entries