Media filtracyjne

Media filtracyjne są to wkłady i wypełnienia filtrów. Są to materiały filtracyjne, które ze względu na swoje właściwości dzielimy na biologiczne, chemiczne i mechaniczne. Zadaniem mediów biologicznych...