Trawnikiem nazywana jest przestrzeń na pierwszym planie obsadzona niskimi roślinami, które poprzez odpowiednią pielęgnację utrzymuje się nie pozwalając im znacząco rosnąć do góry. Najczęściej trawniki obsadza się z roślin takich jak:

Akwarium Naturalne 648L

Related Entries